Lokalizator uszkodzeń kabli

Specjalistyczny sprzęt lokalizacyjny

1. Wykrywanie kabli i infrastruktury podziemnej Radiodedection RD 8100

Urządzenia przeznaczone do kompleksowego wykrywania infrastruktury podziemnej bazuje na pasywnym lub aktywnym trybie trasowania. Kable podziemne mogą być wykrywane pod napięciem lub bez jego obecności.

W przypadku wykrywania kabli podziemnych bez napięcia urządzenie bazuje na trybie radiowym. Używany jest przy tym nadajnik lub specjalne cęgi. Za pomocą dodatkowej sondy można trasować rury plastikowe i nieprzewodzące.

Przebieg linii można trasować określając głębokość położenia kabla.

Urządzenie jest bardzo potrzebne przed prowadzeniem prac ziemnych, aby się upewnić czy w otoczeniu nie znajdują się kable, które po uszkodzeniu mogły by zakłócić prace innych urządzeń, co w konsekwencji łączy się z dużym kosztem unieruchomienia i naprawy.

2. Lokalizator uszkodzeń kabli

Urządzenie posiada funkcję lokalizacji uszkodzonych kabli powstałych w wyniku np:

 • wyładowań atmosferycznych ,
 • powolnych przesunięć ziemi
 • rosnących korzeni
 • uszkodzeń koparką
 • lub innych ingerencji człowieka

Lokalizator wykrywa zwarcia do ziemne, czyli zewnętrzne uszkodzenie powłoki izolacji mający połączenie z otaczającą go wokół ziemią.

Uszkodzona izolacja kabla nie zawsze spowoduję zadziałanie bezpiecznika nad prądowego , zależy to od jego wielkości i wilgotności gleby

Za pomocą odpowiedniej ramki połączonej z odbiornikiem i wysłaniu impulsów z generatora można wykryć takie uszkodzenie .

3. Przeszukiwanie indukcyjne

Przeszukiwanie indukcyjne wymaga użycia nadajnika , który położony na ziemi wysyła sygnał o wysokich częstotliwościach ,wysłany sygnał pojawi się na wszystkich metalicznych instalacjach podziemnych znajdujących się w pobliżu generatora .

4. Klamra zaciskowa 50mm

Zastosowanie klamry zaciskowej służy do podania sygnału 8 i 32 kHz na kable lub metalowe rury o max. średnicy 50mm, szczególnie w miejscach trudno dostępnych, w ten sposób można podać sygnał w sposób bez inwazyjny.

5. Miniaturowa antena stetoskop-owa

Antena służy do lokalizacji przewodów w ścianach.

6. Live Cable Connector

Urządzenie służy do lokalizacji kabli i przewodów znajdujących się pod napięciem  max-V 440 V

7. Sonda standardowa 38mm

Sonda jest nie wielkim nadajnikiem w szczelnej obudowie z własnym zasilaniem bateryjnym . Sondę wprowadza się do nie metalowych rurociągów i kanałów w celu lokalizacji ich trasy za pomocą odbiornika RD-8100 . Sondę wprowadza się do rurociągu za pomocą sprężystego włókna szklanego

Sonda posiada:

 • małe wymiary
 • mocny sygnał 33kHz
 • głębokość lokalizacji 5m
 • pomiar głębokości

8. Lokalizacja znaczników-markerów EMS

Dzięki zastosowaniu dodatkowej składanej anteny i odpowiednim układom elektronicznym odbiornik umożliwia lokalizację znaczników EMS w pełnym zakresie częstotliwości

Typy znaczników EMS:

 • energetyka PWR kolor czerwony
 • wodociągi H2O kolor niebieski
 • kanalizacja SAN kolor zielony
 • telekomunikacja TEL kolor pomarańczowy
 • gazownictwo GAS kolor żółty
 • telewizja kablowa CTV kolor pomarańczowo/czarny

9. Reflektometr Radiodedection Riser Bond 6000

W celu lokalizacji uszkodzeń w kablach energetycznych używa się różnych metod, jedną z nich jest lokalizacja Reflektometrem. Z względu na zasadę działanie reflektometr nazywamy radarem kablowym . Wysłany impuls z przyrządu do pary przewodów przemieszcza się w wzdłuż kabla odbijając się od miejsc gdzie zmieniona jest impedancja . Następnie wraca do przyrządu i na monitorze pokazuje obraz przebiegu odbicia impulsu wskazując miejsce uszkodzenia kabla.

10. Magnetometr Magna Track 102

Magnetometr służy do lokalizowania przedmiotów ferromagnetycznych (metalowych) znajdujących się pod i nad nawierzchnią ziemi, pod śniegiem lub wodą. Można nim lokalizować zasypane pokrywy, trzpienie zasuw, znaczniki geodezyjne, rury metalowe, hydranty, zbiorniki metalowe.

Urządzenie jest szczególnie przydatne jeśli nie mamy już pewności gdzie znajduje się szukany obiekt.

Zakres głębokości lokalizacji: w zależności od wielkości szukanego obiektu do 4,5 m

11. Stanowisko wysokiego napięcia do przepalania wadliwej izolacji kabli UD-5

Stanowisko UD-5 służy do przepalania uszkodzonej izolacji kabla niskiego napięcia w celu wyeliminowania powstających zwarć wysokoomowych.

12. Przenośny lokalizator uszkodzeń kabli model 12 KV Megger EZ-Thump V2

Ze względu na wytrzymałą i jednocześnie przenośną obudowę urządzenia idealne sprawdzają się we wszelkich działaniach polegających na lokalizacji typowych uszkodzeń kabli średniego napięcia, jak również kabli niskiego napięcia.

Model 12 kV może być stosowany do lokalizacji uszkodzeń na odległych obszarach, na których uszkodzenia mogą występować rzadziej i gdzie liczy się prostota obsługi, niska masa urządzenia i jego opłacalność ekonomiczna, lub w miejscach trudno dostępnych i w centrach miast

13. ESG NT

ESG NT służy do punktowej lokalizacji doziemień powłok oraz żył roboczych z wykorzystaniem źródła napięcia stałego do 5 kv.

14. Odbiornik udarów Megger MPP 1000 – odbiornik udarów akustycznych

Odbiornik udarów akustycznych w połączeniu z generatorem udarów EZ-Thump V2 działa dzięki połączeniu metody nasłuchu akustyczno-sejsmicznego z wykrywaniem impulsów elektromagnetycznych.

15. Miernik rezystancji izolacji Sonel MIC 2510

Miernik służy do wstępnego sprawdzenia stanu izolacji badanego obwodu przed naprawą w celu ustalenia wielkości uszkodzenia, natomiast po naprawie w celu sprawdzania czy wykonana mufa została zrobiona poprawnie.

16. Generator udarów akustycznych GUA-16 

Generator służy do lokalizacji optycznej lub akustycznej miejsca uszkodzenia obwodu kablowego lub przewodu np. zawieszonego w powietrzu lub korytkach kablowych.

Galeria zdjęć

Zapraszamy do współpracy!

Jesteśmy otwarci na nowe projekty, posiadamy duże doświadczenie w branży, pracujemy na terenie południowej Polski, głównie w województwie małopolski, śląskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim. Zadzwoń, napisz do nas bezpośrednio.