Usługi elektryczne

Instalacje elektryczne, usługi teletechniczne

Instalacje elektryczne

 • Stacje paliw
 • Automyjnie
 • Wiaty
 • Budynki jedno i wielorodzinne
 • Instalację odgromowe i uziemiające

Pomiary instalacji elektrycznych

 • pomiar wyłączników RCD
 • pomiar impedancji pętli zawarcia
 • pomiar rezystancji uziemienia
 • pomiar impedancji udarowej uziemienia instalacji odgromowej
 • pomiar rezystancji uziemienia instancji odgromowej
 • pomiar skuteczności odprowadzania ładunków elektrostatycznych
 • pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów
 • pomiar natężenia oświetlenia
 • oględziny instalacji elektrycznej

Przegląd kamerą termowizyjną FLIR E-6

 • rozdzielnie elektryczne
 • złącza kablowe
 • główne wyłączniki prądu
 • przełączniki zasilania sieć-agregat
 • szafy sterownicze
 • szafy serwerowe

Kamera termowizyjna wykrywa przegrzane elementy elektryczne przez które przepływa prąd elektryczny niewykrywalne przez ludzkie oko, a może zapobiec przed awarią lub pożarem.

Przeglądy roczne

 • oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
 • wyłączników przeciw pożarowych
 • oznakowania

Montaż agregatów prądotwórczych

 • mocy od 2kw do 400kw
 • modernizujemy instalacje elektryczną do podłączenia agregatu

Lokalizacja uszkodzeń kabli

 • naprawiamy uszkodzone obwody kablowe umieszczone w ziemi
 • lokalizujemy kable , rury metalowe umieszczone w ziemi
 • lokalizujemy rury plastikowe w ziemi za pomocą sondy nadawczej wpuszczanej do wnętrza rury

Zapraszamy do współpracy!

Jesteśmy otwarci na nowe projekty, posiadamy duże doświadczenie w branży, pracujemy na terenie południowej Polski, głównie w województwie małopolski, śląskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim. Zadzwoń, napisz do nas bezpośrednio.